Säkerhetsanalys


Vi erbjuder Er professionella säkerhetskonsulter för säkerhets och riskanalys för ditt hem el företag.

Vi erbjuder alla sorter av säkerhetsanalyser till både privatpersoner och företag med hjälp av våra säkerhetskonsulter. Beroende på vilken omfattning analysen ska innehålla sätts priset efter detta samt hur stort tex företaget är. Vår personal / säkerhetskonsulter är utbildade inom området, dels har vi säkerhetshandläggare - säkerhetssamordnare samt säkerhetschefer och säkerhetsingenjörer till konsultation och uthyrning. Utbildningarna som vår personal genomgått är från bland annat Företagsuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Säpo, och Räddningstjänsten. Vi har musklerna för att klara av både det större och det mindre projektet oavsett om det rör företag, privatpersoner eller myndigheter.

Alla företag, organisationer och myndigheter måste ta ansvar för sin egen säkerhet. Det är viktigt att arbeta aktivt och systematiskt med planering och riskanalyser för att kunna skydda sig mot allt från brand och stöld till dataintrång. En väl fungerande säkerhetsorganisation ger trygghet och sparar både pengar och arbete för både företag och myndigheter. Säkerhet är en del av kvalitetsarbetet och betyder mycket för omvärldens intryck av verksamheten. För att skapa ett fungerande skydd mot de risker som kan leda till skada och förluster behövs goda kunskaper om riskhantering, säkerhetsjuridik och informationssäkerhet. Vi har flera års erfarenhet av säkerhetsarbete och har goda referenser. Med rätt struktur på säkerheten och med rätt säkerhetsagenda sparar företag och myndigheter både pengar och välmående om olyckan skulle vara framme.

För offert så hör av er till oss på info@securitysweden.com.

Följ oss på Facebook