Relaterade länkar

Här nedan finner ni länkar som vi valt ut. Om ni vill ha er länk här så Kontakta oss.

Länsstyrelserna
Här finner ni regler och lagar om kameraövervakning.
Polisens hemsida
Gör en anmälan direkt på polisens hemsida. Mycket läsvärd info.
Google sökmotor
Världens största sökmotor.
Råd och tips om inbrottsskydd
Massor av bra tips för att förebygga inbrott.
SOS 112
Sosalarm styr alla larmsamtal från 112.
Gripen Guard
Gripen Guard, svensk utveckling inom säkerhet.
Brottsoffer Jouren
Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer.
Jämför hemlarm och villalarm
Hemlarmkollen kontrollerar säkerhetsbranschens företag, samt recenserar och betygsätter hemlarm.
Brottsoffermyndigheten
Deras övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov.
Brandskyddsföreningen
Arbetar för brandsäkerheten i Sverige.
Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet har bla. statistik och information kring brott.
Grannsamverkanspärmen.
Starta grannsamverkan där ni bor. Tips m.m. för uppstart.
Larmtjänst
Larmtjänsts uppgift är att minska sakförsäkringsbolagens skadekostnader.
Räddningsverket
Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle.
Samverkan mot brott
Samverkan mot brott satsar på information mot vardagsbrott.
BRIS
Barnens rätt i samhället.
Vårdcentralen
Frågor som rör hälsa och sjukdomar.
Krisinformation
Din ingång till myndigheternas krisinformation.
Datasäkerhet
Allt om datasäkerhet är en informationssida om datasäkerhet.
Informations säkerhet
Testa ditt lösenord här och se hur pass säkert det är.
Giftinformationscentralen
Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.
Barnsäkerhet Konsumentverket
Här får du tips och råd för att förebygga att dina barn råkar ut för olyckor.

Följ oss på Facebook