Tips & Råd

Tjuv

Förutom larmet då?

Vad kan man mer göra för att undvika inbrott förutom larm och bra lås?

När ni väl har köpt ett hemlarm från oss så har ni ett bra skydd, undersökningar visar att tjuven väljer först och främst ett hus eller butik som är är olarmad. Med bra låsanordningar samt ett larm är det bästa skydd man kan ha. Larmdekalerna gör sin del. Lite andra åtgärder som man kan göra. Det finns en hel uppsjö med lampor/strålkastare med inbyggda rörelsedetektorer som är perfekt att ha vid uppfarten, trädgården, ingången etc. Går även att koppla till en timer eller ett skymmningsrelä. Det finns flera saker att tänka på när man är bortrest. En anna bra lösning på Inbrottskydd är säkerhetsdörr och bra lås.

 • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
 • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
 • Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest.
 • Vidarekoppla eventuellt telefonen.

Skydd mot inbrott

Vill du veta mer om säkerhet?
Kolla gärna i vår fakta bank.


Larm Hur fungerar ett larm och lås m.m.? Svaren finner ni här!

Hur projekterar man ett larm som nybörjare?

Att projektera sitt första larm kan vara svårt men vi kommer här ge er några enkla tips hur man projekterar sitt hemlarm.

Om man sätter sig in i tjuvens situation blir allt mycket enklare, tex var gör tjuven lättast inbrott? Är det på baksidan som ligger väldigt skymd eller är det kanske på framsidan som är full med buskage? Självklart är det där tjuven kan stå och arbeta ostört och där denna kommer lättast in. Vårt tips är att samtliga dörrar som leder in till huset ska vara skyddade med sk dörrmagneter, dessa känner av om någon öppnar en dörr när larmet är fullarmat eller ev skallarmat. Vad är då skillnaden på dessa alternativ?

 • Total larmat är samtliga enheter aktiverade
 • Skallarmat/Nattlarmat då är vissa specifika enheter aktiverade, oftast dörrmagneter och ev en rörelsedettektor i förrådet eller garaget
 • Samtliga röksensorer är aktiverade 24h/dag och detta gäller även panikknapparna som finns på de flesta fjärrkontroller eller lösa knappar

Ritning inbrottslarm

 • Placera enheterna strategiskt
 • Skydda samtliga öppningsbara dörrar med magnetkontakter
 • Tänk dig in i tjuvens sätt att ta sig in
 • 8/10 inbrott sker på baksidan av huset
 • 9/10 inbrott sker där det är skymd sikt
 • 8/10 inbrott sker på mörka platser
 • Med en utomhussiren kallar man till sig större uppmärksamhet
 • Märk samtliga fönster och dörrar med larmdekaler, det är bevisat att en tjuv hellre väljer en villa utan inbrottslarm
 • Koppla gärna larmet till grannar som kan upptäcka förövaren snabbare än en väktare

  IR detektorena

  Till larmet ska man även installera rörelsedetektorer som utgör volymskyddet av bostaden, om tex en ruta krossas känner inte dörrmagneten av det och då ska en rörelsedetektor aktiveras när tjuven stiger in inom detta område. Ju fler rörelsedetektorer man har ju bättre skydd. Beroende på hur planlösningen ser ut så ska detektorerna placeras så dessa täcker så stora ytor som möjligt, lämpligast i ett hörn i ett rum som detekterar in i rummet. Det sistnämda är viktigt pga om detektorn placeras från rummet riktning mot fönster finns det risk att larm löses pga tex att solens strålar skiner in i rummet och avger värme som då kan lösa ut en detektor och resultera fellarm. IR detektorerna är bäst på att detektera rörelser som rör sig rakt igenom detekterings fältet.

  Det finns "testmode" och gångtest på IR detektorerna för Gripen Guards larmsystem, denna funktionen är mycket bra att använda för att checka av avkänningsområdet, detektorn blinkar då via led lampan när man rör sig och larmet indikerar och även lagrar rörelsen så den blir läsbar i LCD fönstret i centralapparaten.

  Placering av rörelsedetektor
   • Placeras i hörnet av rummet
   • Aldrig mot ett fönster
   • Placering sker så detektorn tar så stora områden som möjligt
   • Ju fler sensorer man har som täcker fler ytor ju säkrare
   • Om man har husdjur krävs att detektorerna är djuanpassade
   • Tänk som tjuven, placera detektorerna strategist så tjuven inte kan röra sig innan larmet utlöses

  Husdjur och hemlarm?

  • Självklart går det, om man har husdjur så måste man så fall ha ett djuranpassat inbrottslarm, när man gör beställningen av oss så behöver man även lägga till tjänsten "djuranpassning" som man finner i tillbehör. När väl tjänsten är beställt (en gångs kostnad) så blir hela larmsystemet djuranpassat till max 30kg. Om man i efterhand skaffar husdjur kan man även få larmet anpassat i efterhand. Viktigt är när man placerar ut de djuranpassade IR detektorerna att dessa inte är riktade mot en trappa som djuret har tillgång till då detektorn kan uppfatta detta som en människa.


  Rökdetektorer - placering

  Gällande röksensorer så rekomenderar vi optiska röksensorer.När rök tränger in i detektorn reflekterar rökpartiklarna ljuset så att fotocellen indikerar brand. Två på varandra följande ljuspulser skall indikera brand innan detektorn larmar. Optiska detektorer detekterar normalt synlig rök från pyrande bränder snabbare än den joniserande detektorn. Även osynlig rök från flammande bränder detekteras effektivt av optiska detektorer. Placering av rökdetektor

  • Placeras så varning sker innan rök hinner passera tex sovrum
  • Om ovanvåning finns ska det finnas minst en röksensor i trappan upp
  • Vardagsrum, hall, datorrum, och utanför sovrum


  Placering av larmenheten

  Placering av larmenheten (larmcentralen). Denna enhet ska placeras på så dold plats som möjligt detta p.g.a tjuven inte ska hitta denna så lätt och då förstöra den, larmet har förvisso redan skickat ut larm till alla larmmottagare som är lagrade på larmenheten, där ska också minst finnas en rörelsedetektor som måste passeras för att nå larmenheten.

   • Larmcentralen gömd
   • Minst en detektor måste passeras för att nå larmenheten
   • En extern siren ska vara kopplad till larmenehet (försäkringskrav)
   • En tillkopplad kodpanel kan anslutas för att underlätta av och pålarmning med kod istället för fjärrkontroller
  Placering av enheter

  Skillnaden mellan ett falsksklarm och fellarm. Ett falsklarm utlöser av sig själv utan att något inträffat medans ett fellarm ofta beror på felaktigheter i installationen, tex felaktigt montage (då sabotage utlöser), djur som utlöser larmet (allt från insekter till större djur, och tex då larmet utlösts genom felaktig av och pålarmning.

Tjuvar utnyttjar sociala medier

Var tredje kvinna och var femte man som använder sociala medier avslöjar sina semesterplaner. En slentrianmässig statusuppdatering som lätt kan bli tjuvens bästa vän.

Fler och fler väljer att skriva ut sina semesterplaner på sociala medier som Facebook och Twitter. Men det de flesta inte tänker på är att informationen lätt kan bli tillgänglig för inbrottstjuvar som letar efter sitt nästa byte. I ett pressmeddelande från Trygg-Hansa varnar försäkringsbolaget om att inbrottstjuvar numera utnyttjar sociala medier. Hela 31 procent av kvinnliga Facebookanvändare skriver ut sina semesterplaner på sin profilsida. Motsvarande siffra hos män är 19 procent.

Enligt brottsförebyggande rådet har inbrotten ökat varje kvartal under 2010.

Försvåra för tjuven

 • Undvik att berätta om dina semesterplaner på sociala nätverk, och ange aldrig datum för din resa.
 • Använd privata inställningar på din Facebooksida.
 • Vidarekoppla hemtelefonen till mobilen så att någon alltid svarar.
 • Eftersänd posten eller be grannen tömma brevlådan.


Du som bor i villa kan be någon om hjälp med att:

 • Skotta snö och/eller göra fotspår i snön vid huset.
 • Klippa gräsmattan vid längre bortovaro.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.
 • Att hänga sin tvätt på din torkställning.
 • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid entré- och altandörrar.
 • Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott.
 • Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller i grannens hus.tipsa.jpg Har du fler tips är du välkommen att maila oss dom info@securitysweden.com

Följ oss på Facebook