Område som kräver särskild säkerhet


Ett tillförlitligt områdesskydd säkrar verksamheten

Att veta att de som kommer in på området har behörighet ökar tryggheten och minskar skadegörelse ned risk för inbrott och spionage, med ett rätt projekterat skalskydd som områdesskydd med passagesystem och behörighetssystem höjer man även säkerheten vid brand eller annan olycka då man enkelt kan se vem och när personen kom, en uppräkningslista med personalen som är inpasserade gör checklistan optimal vid inräkning vid tex en eventuell olycka.

Följ oss på Facebook