Säkerhetstransporter


Transport av skyddade och utsatta personer.

Vi utför transporter av skyddade personer, från politiker till företagsledare som har någon form av hotbild mot sig. Vi utför även säkerhetstransporter av känslig information och gods. Vi använder mestadels fordon från Volvo specialvagnar.

Följ oss på Facebook