Spaning och utredningar


Vi hjälper er när ni behöver extern hjälp!

Vi har lång erfarenhet om interna utredningar och spaningsuppdrag. Vi åtar oss endast uppdrag inom ramen som vi tycker är relevanta. Dvs kan vi avstå från vissa uppdrag med undantag.

Sveriges Säkerhetstjänst klär sig aldrig rollen som en myndighet men kan hjälpa företag och organisationer att göra en välgrundad polisanmälan eller att läsa ärendet internt. Med anpassade registerkontroller, intervjuteknik, analys av elektroniska spår, spaning, och hjälpmedel med teknisk utrustning.

Läs, larm och effektiva kontrollrutiner ger oss ofta ett bra skydd mot yttre angrepp t.ex. inbrott. Men den interna brottsligheten, som t.ex. stöld av företagets egendom, kan vara svårare att hantera och förorsakar många gånger stora skador.

Vid intern brottslighet är det viktigt att agera snabbt. Den interna utredningen måste vara professionell och korrekt. Polisen ställer höga krav på handlingar som ska ligga till grund för en polisutredning. Utredningsunderlaget ska kunna hålla för snabba interna åtgärder men också för samverkan med polis och åklagare. Vi samarbetar med en mängd konsulter och företag runt om i Sverige och har även ett stort kontaktnät inom den privata och offentliga sektorn.

Exempel på uppdrag

  • Intern utredning
  • Bakgrundskontroller
  • Otrohetskontroll
  • Svinn
  • Hot mot anställda
  • Stölder
  • Kontroll av data trafik
  • Dokumentation av bevis

Följ oss på Facebook