Larm

Vilken frekvens är bäst för hemlarm?Den nya frekvensen 868MHz är speciellt avsedd för hemlarm.

När man talar om trådlösa larm menar man vanligtvis huruvida det är en kabel mellan de olika sensorerna och larmets centralenhet. Om den signalleringen är trådlös använder sig den vanligtvis av frekvenserna 433,92 eller 868,42/868,65/868,95 MHz.

433 MHz hör normalt sett till lite äldre larm och delas av en mängd andra trådlösa apparater för hemmet och har passerat "bäst före datum", ex trådlösa termometrar och väderstationer, garageportsöppnare samt normal amatörradiotrafik. Dessvärre kan ex. en amatörradio kontinuerligt sända på denna frekvens och i och med dess normalt sett större effekt, kommer den att effektivt att blockera all signallering mellan sensorerna och centralenheten. Sker det ett intrångsförsök under den tiden, kommer centralenheten inte att uppfatta detta intrångsförsök och larm utgår alltså inte. Problemet ligger dels i mängden apparatur som använder sig av just 433,92 MHz, dels av att de får sända kontinurligt, utan avbrott för att släppa fram andra sändare. Vet en inbrottstjuv att du har ett larm som jobbar på just 433 MHz kan han med ganska enkla hjälpmedel störa ut dina sensorer, under tiden han gör inbrottet. Då gäller det att du även har några sensorer som är trådbundna, vilka tjuven i ett senare läge kommer att aktivera och utlösa larm. Annars har du problem och du kommer att undra varför larmet inte fungerade, när du kommer hem och ser vad som hänt.

Detta problem är dessbättre till stora delar löst med införandet av den nya högre frekvensen 868 MHz, där det är bestämt att sändande apparater inte får sända kontinuerligt, utan måste göra avbrott med jämna mellanrum vilket innebär att en larmsensor då kan sticka emellan och skicka sitt larm till centralenheten. För larmprotokoll är de vanligaste signalen för detta ZigBee eller Z-Wave Köper du en bättre trådlöst larmcentral bör den ha ett s.k. sabotageskydd som ger ett sabotagelarm om förbindelsen till sensorerna störs ut en längre tid, enligt ovan. P.g.a. batterispar-funktioner kan det dock ta en stund innan det larmet avges och sedan kanske du inte ringer polisen bara för att sabotagelarmet har gått - Risken finns att du bara tror att det är någon typ av falsklarm. Det kan ex. stå en lastbil med fjärrstyrd kran utanför ditt hus, som sänder på just 433 MHz, vilken triggat ditt sabotage-larm.

Sök gärna hos Post och Tele Styrelsen (PTS) på 433-434 resp. 868-869 Mhz så ser du att för 433 MHz är "Amatörradio" högst upp i listan och "Larmtjänster" är, till skillnad från 868 MHz, inte alls är omnämnt för 433 MHz.

Tråd är oftast säkrast och 868 MHz är det näst bästa alternativet. Trådlöst går däremot ofta fortare att installera än tråd Och nu har det slutligen blivit dags att tala om kommunikationen mellan centralenheten och dig - Helst då med nåt bättre än enbart en tjutande sirén, eftersom vi skriver om moderna inbrottslarm!

tipsa.jpg Har du fler tips är du välkommen att maila oss dom info@securitysweden.com