Faktabanken om trygghets utrustning

Larm

Här nedan följer fakta om div säkerkerhetsutrustning som hemlarm - villalarm - och övriga larm och klicka på resp för information.


Vad är ett larm / villalarm / hemlarm? Vilken frekvens ska trådlösa larm arbeta på? Hur fungerar ett brandlarm? Hur fungerar ett trygghetslarm? Vad är en trygghetstelefon? Vad är ett överfallslarm? Vad är ett driftlarm? Vad är en larmcentral? Vad är GSM? Hur fungerar ett lås generellt?