Larm

Vad är ett hemlarm / larm / villalarm?Det finns en mängd olika larm på marknaden och de har benämningar som larm, hemlarm, inbrottslarm, villalarm, huslarm osv.

Ett larm har många namn, hemlarm, villalarm, inbrottslarm tjuvlarm osv.

Inbrottslarmets ändamål är att övervaka objektet, t.ex. bostaden, företaget, och har ett antal olika funktioner för att anpassa ett så bra skydd som möjligt. Larmenheten eller även kallat centralapparaten fungerar som inbrottslarmets hjärta. Den behandlar alla signaler via sina egna ”sinnen” och vidtar sedan lämpliga åtgärder för det som händer och sker.

En av de stora uppgifterna är självklart att vid händelse av inbrott så ska larmet påkalla uppmärksamhet och samtidigt störa och försvåra för de eventuella inbrottstjuvarna.

Tre rationella syften med ett larm
*Avskräcka
-larmskyltar visar att det är larmat
*Påkalla uppmärksamhet
-hos omgivningen, bevakningsbolag och polis
*Avbryta försök till inbrott
-sirener som ljuder och stör tjuvarna

Man ska tydligt uppvisa att fastigheten är bevakad eller övervakad av ett inbrottslarm, detta i sig har en avskräckande effekt som kan förhindra ett försök till inbrott. Och att inneha ett installerat inbrottslarm kan också öka en känsla av trygghet för många.

Det finns idag en uppsjö med olika larmsystem på marknaden, och det är många aktörer som slåss om att sälja sin säkerhetsteknik till så många kunder som möjligt. Trots att de flesta larm ser näst in till lika ut kan det variera stora skillnader på larm och larm, det finns en rad ”larm företag” som säljer budget larm för ett par tusenlappar som ser ok ut för den ”vanliga” eventuella köparen. För att göra de olika skillnaderna jämförbara kommer vi här nämna de olika system som säljs på marknaden.

1. Trådbundet larmsystem (säljs väldigt lite av idag)
Detta larmsystem kan i vissa fall vara uppkopplat mot den traditionella telefonlinan, de kan även ha en GSM modul extra monterad. Kräver mer arbete för installation och service.

Nackdelar: Dyr installation – Dyrare underhåll (kräver oftast larmtekniker)
Fördelar: Finns i samtliga larmklasser, installeras där det krävs högre säkerhet larmklass 1, 2, 3, 4

2. Trådlöst hemlarm (Godkända 868Mhz)Ett larmsystem som kommunicerar helt trådlöst mellan enheterna, enheterna drivs av batterier som i de mer påkostade larmen vara i upp till 2-3år. Kan kommunicera via telefonlinan eller GSM (oftast inbyggd i de bättre larmen)

Nackdelar: Batterier behövs bytas i enheterna ca vartannat år – Maximalt larmklass R
Fördelar: Enkel installation – Enkelt underhåll och service – Lätt att bygga ut och komplettera vid t.ex. utbyggnad – Oftast inbyggd GSM – Enheter kan placeras mer fritt

Det finns ett par olika system inom trådlösa hemlarm hur enheterna kommunicerar med larmet. Varje enhet måste ha en unik kod för att larmet ska veta vilken enhet det är som ”säger vad” till larmet, precis som en adress.

Statisk enhetkod (billigare trådlösa larm från tex. Kina)
Självlärande koder (som tex Gripen Guards samtliga system)


Vi ska beskriva skillnaden på dessa:
Statisk enhetskod (sämst säkerhet)
Mekaniska DIP switchar eller jumpers i form av byglar som används för att ställa in olika enhetsnummer. Enhetens nummer (tex IR detektorn) ska stämma med numret som finns lagrat i larmenheten. Ju fler switchar som man använder ju säkrare bli kombinationen att knäcka, det kan jämföras med en kombinationskod till ett hänglås, man måste trycka in rätt kombination för att hänglåset ska öppna sig ju fler siffror ju svårare blir det. Nackdelen med statiska koder i enheter är att de är mycket lätta att knäcka då det oftast kör med öppna system, dvs öppna ”källkoder” som används av många aktörer. Med rätt kunskap och verktyg är det mycket enkelt att manipulera dessa system. Systemen kallas även för PT2262 och finns i hela världen, och dessa har vanligtvis envägs kommunikation, dvs kan inte enheter tala om förändring i signal eller drift till larmenheten.

Självlärande koder (högst säkerhet)
Varje enhet väljer ut sin egen unika kod och skickar detta till larmenheten när dessa lärs in i systemet. För att enheten ska skicka sin unika kod ska man trycka på en aktiveringsknapp eller tex röra handen framför en rörelsedetektor för att få denna att skicka din unika kod. Fördelen med självlärande koder är att det inte finns någon synlig kod som någon annan kan komma åt, och dessa systemen har också ett manipulerings skydd, dvs om det blir svackor på signalen mellan centralapparat och en deckare så ska enheten larma för sabotage, dessa enheter brukar även ha dubbel kommunikation som ständigt ”pratar” med varandra för att checka av status, status uppdateringar sker under random tid för att inte ha ett schema som kan bli påkommit för eventuell utstörning vid den tid status uppdaterings sker. Dessa enheter har också alltid sabotageskydd för skalet på enheterna.

Lokala larm = Enbart ett larmsystem som påkallar uppmärksamhet genom att t.ex. sirener, larmdon, blixtljus aktiveras vid inbrott.

Uppkopplade larm = Larm som är uppkopplat mot telefonlina eller GSM och som har en larmmottagare, t.ex. vänner, grannar, sig själv, larmcentral till väktare.Huvudprinciper för ett larm*Skalskydd*Försåtsskydd*Punktskydd

Skalskydd (t.ex. magnetkontakter)
Larmet skyddar samtliga omslutningsytor som t.ex. dörrar, fönster, luckor. Fördelen med ett bra skalskydd på larmet är att just detta larmar innan förövaren har kommit in i fastigheten. Fördelen med ett bra skalskydd är att detta kan vara aktiverat när man befinner sig heller eller i den gällande fastigheten.

Detektorer som ingår till gruppen för skalskydd är bl.a.
Magnetkontakter
Glaskrossdetektorer
Fönsterfolie
Vibrationskontakter
Seismiska detektorer
Linjedetektorer


Det finns ett antal olika magnetkontakter när det gäller trådbundna larmsystem, utanpåliggande (vanligast) eller inbyggt montage. Samtliga magnetkontakter fungerar via ett tungelement som ändrar läge när en magnet finns i närheten av denna, man kan testa tungelementet genom att sätta örat till och sära magnetdelen, det ska då ljudas ett svagt ”klickande” när dessa säras åt. Normalt avstånd på magnetdel och tungelement är ca 10mm men absolut max 20-30mm beroende på modell och utförande.

Försåtsskydd (tex IR detektorer)
Används för att skydda strategiska passager inne i fastigheten/bygganden vid t.ex. trappor, korridorer, rum m.m. som då upptäcker personer som rör sig inne i fastigheten. Enbart ett försåtsskydd är inget som vi rekommenderar, men i kombination med ett bra skalskydd är detta ett bra alternativ till ”volymskydd”.

Samtliga IR detektorer bygger på samma grund, de blir påverkade och skickar en signal (trådlöst) eller tex öppnar eller stänger en krets (trådbundet) för att meddela förändring och sedan eventuellt larma.De passiva behöver ingen strömförsörjning utan påverkas istället av den lilla ström som finns i larmslingan, de aktiva behöver alltid ström som de oftast får via centralapparaten, trådlösa från sin ström från batterier i IR detektorn.

Hur fungerar då en IR detektor?
De registrerar IR strålning i form av värme och förändring. När tex en detektor har en riktning mot ett föremål så uppfattas temperaturen där, skulle ett djur eller en människa ställt sig där eller gått förbi hade det blivit förändring av temperaturen som IR detektorn känt av vilket då leder till att detektorn aktiverar rörelse och antingen sluter eller öppnar en krets eller skicka en signal (trådlös) till centralapparaten.

Punktskydd
Används för att skydda specifika delar eller objekt inne i fastigheten eller bygganden. Det kan t.ex. vara ett värdeskåp eller en el central som behövs skyddas.

Det finns en rad olika detektorer att använda sig av till ett inbrottslarm, de vanligaste detektorerna är dock:
Rörelsedetektorer (IR)
Magnetkontakter
Glaskrossdetektorer


Andra detektorer som dock används mer sällan är t.ex.
Vibrationskontakter
Ultraljudsdetektorer
Microvågsdetektorer (MW)


Larmkaraktärer A-Larm och B-Larm
När ett larm utlöser ska larmets hjärta verkställa alarmering. Detta kan som vi beskrev ovan ska lokalt, eller via larmöverföring. För alarmering och larmkaraktärer finns det två olika alarmeringsalternativ, som kallat A och B-larm. För klassa ett A-larm i ett inbrottslarm krävs att minst två zoner eller sektioner har utlösts inom en viss tid. Skulle dessa larm detekteras av rörelsedetektorer krävs dessutom att detektorerna ska vara av olika typ. A-larm ska överföras till larmcentral för direkt vidarebefordring till polis och B-larm det enstaka larmet ska överföras normalt till ”väktare utryckning”.

Det är även vanligt att inbrottslarmscentraler används tillsammans med kortläsare och överfallslarm och till viss del även brandvarning eller s.k utrymningslarm. Detta är en mindre investering än ett riktigt brandlarm och används ibland på kontor och i mindre utsträckning även i bostäder, där man inte har krav på ett fullständigt och godkänt brandlarm. Ett inbrottslarm kan även användas som driftslarm och lösa ut om temperaturen i till exempel en frys skulle sjunka under ett visst värde och det finns risk för att driftsavbrott föreligger. Tekniken bakom inbrottslarm förfinas hela tiden och användningsområdena växer, den tiden då ett inbrottslarm endast kunde detektera inbrott är sedan länge förbi.

I Sverige skall en auktoriserad larminstallatör ha en behörig ingenjör anställd och auktorisationen utfärdas av SSF som ett godkännade hos polisen. Inga anställda på företaget får förekomma i belastningsregistret, dessutom krävs mer långtgående kontroller för att få behörighet till extra känsliga anläggningar, såsom försvarsmaktens och ordningsmaktens lokaler. Alla anställda har tystnadsplikt. Alla anläggningar omfattas av larmlagen.

tipsa.jpg Har du fler tips är du välkommen att maila oss dom info@securitysweden.com